Public offer

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ДОГОВІР 

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Прочитайте Текст даної Публічної оферти про надання послуг і якщо ви незгодні з будь-яким з пунктів або ви не зрозуміли будь-який з пунктів, пропонуємо звернутись за додатковим роз’ясненнями до співробітників Фітнес клубу. 

 • ТЕРМІНИ

Сторони погоджуються керуватись в цьому договорі наступними визначеннями:

 1. Замовник – особа, яка замовляє послуги, член клубу.
 2. Місце надання послуг – Фітнес клуб «Формула» (також Клуб), який знаходиться за адресою: м. Одеса, провулок Чайковського, 12.
 3. Послуги – послуги, що надаються Фітнес клубом «Формула».
 4. Публічна оферта Договір про надання послуг – Договір.
 5. Сторони – Замовник та Виконавець.
 6. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМУЛА ЗАПАД-ВОСТОК».
 7. Членство – певний перелік послуг, що надаються Замовнику за визначеним графіком.
 • ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 1. Виконавець зобов’язується за замовленням Замовника, за плату, у порядку та строки, передбачені умовами Договору надати Замовнику послуги фітнес-центру,  загальних медичних послуг, салону краси чи супутніх послуг, перелік послуг вказано на сайті, у Правилах, прайс-листах і порядках, визначеними Виконавцем. Замовник має право замовлення послуг разом або окремо одна від одної.
 2. Виконання певних дій відповідно до п. 2.5. Договору або інших дій, які вказують на замовлення послуг, свідчать про прийняття Замовником Публічної оферти відповідно до                  ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України.
 3. Договір укладається між Виконавцем і Замовником у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).
 4. Укладання договору означає, що Замовник у повному обсязі ознайомився та згідний з правилами Виконавця та приймає всі умови Договору без зауважень та заперечень.
 5. Замовник у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій: – сплати послуг через рецепцію або банківським переводом на підставі виписаних рахунків, або банківською карткою; – безпосереднє користування Замовником послугами; – заповнення реєстраційної форми/розписки/анкети на рецепції; – бронювання послуг по телефону або через мережу Інтернет.
 6. Замовник зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на отримання послуг Виконавця достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності. Приймаючи умови даного Договору, Замовник надає адміністрації Виконавця дозвіл на збирання, зберігання, обробку, передавання в необхідних випадках його персональних даних.
 7. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.
 • ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ

Бронювання і надання послуг:

 1. замовлення (бронювання) Послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником письмової Заявки електронною поштою або заповнення відповідних форм на сайті, за допомогою телефона;
 2. якщо послуги надаються в певний час, бронювання здійснюється Замовником на вільну дату, що відображено на сайті або погоджується з адміністратором;
 3. фактом підтвердження бронювання послуг вважається направлення Замовнику Виконавцем відповідного «Підтвердження бронювання» за встановленою Виконавцем формою;
 4. Виконавець гарантує, що має правоздатність та повноваження на надання Послуг відповідно до чинного Законодавства України;
 5. Виконавець не є медичним закладом і не здійснює надання Послуг, з медичної оцінки і контролю за станом здоров’я. Розробляючи будь-які програми фізкультурно-оздоровчих занять, Виконавець керується тим, що  не має протипоказань до фізкультурно-оздоровчих занять;
 6. Виконавець надає Послуги за умови отримання від Замовника оплати відповідно до умов Договору.
 • ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Замовника зобов’язується:

4.1.1. своєчасно вносити плату за Послуги;

4.1.2. виконувати правила Виконавця, слідувати всім Інструкціям Виконавця, дотримуватися правил безпеки;

4.1.3. дотримуватись і не порушувати правила зовнішнього вигляду для відвідування клубу;

4.1.4. не приступати до занять якщо є протипоказання, а саме: не зажили рани, наявні травми або загальне нездужання;

4.1.5. дотримуватись і підтримувати громадський порядок і загальноприйняті норми поведінки, поводитися шанобливо по відношенню до інших відвідувачів, обслуговуючого персоналу, не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих;

4.1.6. користуватись тренувальним обладнанням обережно і дбайливо. Після занять повертати інвентар в місця його зберігання;

4.1.7. відшкодувати Виконавцю збитки, завдані його обладнанню або майну внаслідок недотримання правил техніки безпеки і рекомендацій по використанню тренувального обладнання;

4.1.8. негайно повідомляти Виконавцю про будь-які помічені порушення безпеки;

4.1.9. повідомляти Виконавця про всі відхилення в стані здоров’я або фізичного стану, які можуть перешкодити фізкультурно-оздоровчим заняттям, іншій руховій активності або використання тренувального обладнання;

4.1.10. користуватись Послугами в межах строків, встановлених Договором, а також згідно з розкладом занять і графіка роботи Виконавця;

4.1.11. пред’являти клубну карту, свій екземпляр Договору або документ, що посвідчує особу при вході в місце надання послуг;

4.1.12. строго слідувати вказівкам інструктора на заняттях, дотримуватись рекомендацій інструктора про тривалості та інтенсивності занять;

4.1.13. якщо Замовник взяв з собою дитину до 14 років, то зобов’язується супроводжувати дитину на всій території місця надання послуг, крім випадків знаходження дітей на дитячих заняттях;

4.1.14. погоджувати додаткові послуги з адміністратором Виконавця та укладати відповідні договори.

 • Замовник має право:

4.2.1. користуватись Послугами Виконавця відповідно до виду та категорії Членства згідно розкладу занять і графіка роботи;

4.2.2. користуватись додатковими послугами Виконавця, відповідно до тарифів і цін на момент споживання послуги;

4.2.3. призупинити Членство, заздалегідь повідомивши про таке бажання (згідно з формою, визначеною Правилами клубу) в разі, якщо таке право надано Договором;

4.2.4. в будь-який час відмовитися від Послуг та розірвати Договір, повідомивши про це Виконавця в письмовій формі, із зазначенням причини розірвання Договору;

4.2.5. брати участь в заходах (свята, дні відкритих дверей і т.і.), що проводяться Виконавцем і приводити третіх осіб на заходи відповідно до правил і в порядку, визначеному Виконавцем.

 1. Виконавець зобов’язаний:

4.3.1. надавати Послуги відповідно до умов Договору та Правил;

4.3.2. повідомляти в доступній формі про доступ в місце надання послуг, обмеження на використання можливостей місця надання;

4.3.3. забезпечити безпечні умови для фізкультурно-оздоровчих занять;

4.3.4. виконувати необхідні роботи, пов’язані з технічним обслуговуванням і ремонтом обладнання Виконавця.

 1. Виконавець має право:

4.4.1. змінювати види Послуг, Правила, розклад занять і години роботи, про що Замовник інформується додатково;

4.4.2. залучати третіх осіб для надання Послуг за Договором;

4.4.3. закривати місце надання послуг (окремі тренувальні території) для проведення ремонтних і профілактичних робіт;

4.4.4. продовжувати терміни відкриття місця надання послуг (після ремонту тощо);

4.4.5. припинити надання Послуг Замовнику в односторонньому порядку при невиконанні Замовником умов Договору та недотримання Правил;

4.4.6. відмовити Замовнику в продовженні Договору через досягнення максимального рівня членства, розрахованого з метою забезпечення комфорту і безпеки членів клубу;

4.4.7. активізувати клубну картку згідно з правилами активізації.

 • ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

Порядок розрахунків за надання послуг з організації заходу:

 1. вартість Послуг, що надаються Виконавцем вказується на сайті;
 2. замовник здійснює 100% попередню оплату Послуг шляхом безготівкового розрахунку. Виконавець приступає до виконання своїх зобов’язань за даним Договором виключно після отримання повної оплати Послуг;
 3. у випадку невиконання Замовником п.5.1.2 Договору, Виконавець має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань відповідно до умов Договору;
 4. розрахунки можуть здійснюватися Замовником у безготівковій формі, готівкою або платіжними картками (Visa, MasterCard, American Express);
 5. оплачені грошові суми, згідно Договору, не підлягають поверненню Замовнику. У разі неможливості відвідування Замовником тих чи інших процедур за заявою Замовника сплачена сума грошових коштів може бути розподілена на інші види послуг, що надаються Виконавцем;
 6. додаткові послуги, що виходять за межі картки члена клубу сплачуються додатково під час отримання такої послуги або на сайті.
 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним Законодавством України.

6.2. Замовник повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я і стан здоров’я його неповнолітніх дітей, які відвідують центр в період дії Договору.

6.3. Виконавець несе відповідальність за збереження тільки того майна Замовника, яке було здано на зберігання в сейф або камеру зберігання Виконавця.

6.4. У разі порушення Замовником встановленого Договором терміну оплати Послуг Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов’язань за Договором, до виконання Замовником зобов’язань по оплаті відповідно до умов Договору, при цьому термін дії Контракту не продовжується на термін призупинення Виконавцем виконання своїх зобов’язань за Договором.

6.5. Сторони беруть на себе взаємні зобов’язання щодо дотримання конфіденційності щодо інформації, отриманої при виконанні Договору.

6.6. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю або майну Замовника протиправними діями третіх осіб.

6.7. Виконавець не несе відповідальність за Замовника, під час його перебування за межами будівлі Клубу.

6.8. Виконавець не несе відповідальності за дії членів Клубу по відношенню один до одного.

6.9. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, яка була отримана Замовником в результаті порушень Правил клубу.

6.10. Виконавець не несе відповідальності за нещасні випадки, які можуть статися з Замовником, в результаті його знаходження в службових зонах Клубу.

6.11. Виконавець не несе відповідальності за будь-які негативні наслідки, які можуть мати місце, в разі якщо Замовник має протипоказання щодо отримання послуг станом свого здоров’я.

6.12. Замовнику забороняється проводити інструктаж, давати рекомендації по заняттях іншим членам клубу, в іншому випадку, клуб не несе відповідальності за шкоду заподіяну такими діями.

 • ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
 1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання цього Договору та не залежать від волі сторін. Сторона, для якої внаслідок обставин непереборної сили створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна протягом 5 (п’яти) робочих днів письмово повідомити іншу Сторону про настання та припинення таких обставин.
 2. Строки виконання зобов’язань за цим Договором продовжуються пропорційно часу, протягом якого будуть діяти обставини форс-мажору. Якщо форс-мажор буде продовжуватися більше 3 (трьох) місяців, то будь-яка із сторін може припинити дію цього Договору стосовно невиконаних зобов’язань.
 3. У випадку виникнення обставин, які заважають отримувати послуги Замовником (травма, вагітність тощо), Сторони мають право розглянути можливість перенести дату надання послуги або строк членства.
 • ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. Замовник погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Укладаючи Договір, Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Представники Сторін підписанням Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Сторони забезпечують захист персональних даних представників Сторін відповідно до законодавства про захист персональних даних.
 2. Місце надання послуг фіксуюються відеокамерами. Вся інформація реєструється. Записується на цифрові носії і зберігається. Відеоспостереження здійснюється з метою безпеки Замовника, його майна та майна Виконавця. Прийняттям Публічної оферти Замовник не заперечує проти факту використання в місці надання послуг відеоспостереження.